Home » Journal Entries » Jaarverslag van die president gelewer tydens die algemene jaarvergadering op 12 November 2014

Jaarverslag van die president gelewer tydens die algemene jaarvergadering op 12 November 2014

P. Andrag
PRESIDENT: Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkunde Vereniging

JAARVERSLAG VAN DIE PRESIDENT GELEWER TYDENS DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP 12 NOVEMBER 2014

Dit is vir my ’n voorreg om nog ’n jaar se aktiwiteite af te sluit met die Presidentverslag vir die tydperk Julie 2013 – Junie 2014.

Ledetal

Die ledetal van die SAWWV staan op 621, met 5 buitelandse lede vanaf 5 lande. Vanjaar het 39 nuwe lede aangesluit. Ons gee graag ook erkenning aan ons ere-presidente, mnr Duimpie Bayly en mnr G Hofmann, asook ons 27 aktiewe erelede.

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour