SAWWV ken Prestige Prys toe

Tydens die 2012 SAWWV kongres is beide die SAWWV prys vir voortreflike navorsing (gebaseer op die beste wetenskaplike artikel gepubliseer in die “South African Journal of Enology and Viticulture” (SAJEV) van die SAWWV), asook die Jong Navorsersprys (R5 000 kontant), aan Elda Lerm, ‘n Tegniese Konsultant by Anchor Yeast toegeken. Die titel van haar artikel was “Selection and Characteristics of Oenococcus oeni and Lactobacillus plantarum South African wines isolates for use as Malolactic Fermentation starte cultures”. Eersgenoemde prys sal haar in staat stel om oorsee te reis om sodoende haar navorsing ook daar bekend te stel en verder te verbreed.

Hier ontvang me Lerm haar prys van Roleen Carstens (President: SAWWV)

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour