SAWWV en Lallemand SA ken pryse aan studente toe (2015)

Die Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkundevereniging (SAWWV) en Lallemand SA span jaarliks saam om die beste student in die finale jaar in wingerd- en wynkunde aan die Universiteit van Stellenbosch en die beste student in die finale jaar in keldertegnologie aan die Kaapse Instituut vir Landbouopleiding op Elsenburg, vir hul harde werk te beloon.

Hierdie pryse is op 2 Desember 2015 toegeken aan me Talana Fourie van die Universiteit van Stellenbosch en Kerrylea Alborough van die Kaapse Instituut vir Landbou-opleiding op Elsenburg.

By die oorhandiging verskyn v.l.n.r. Vink Lategan (Vise-President van die SAWWV), Talana Fourie (beste in wingerd- en wynkunde, US), Kerrylea Alborough (beste in keldertegnologie, Elsenburg en mnr Piet Loubser (Lallemand SA).

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour