SAWWV vereer uitstaande diens

By die onlangse Algemene Jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Wingerd en Wynkunde Vereniging (SAWWV), is mnre Jan Booysen en Dirk Bosman as erelede van die Vereniging vereer. Beide het oor baie jare uitstaande diens aan die wingerd- en wynkunde industrie gelewer.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Willem Botha (toe nog Vise-President), Dirk Bosman, Roleen Carstens (voormalige President) en Jan Booysen

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour