SAWWV Beloon Beste Kongresbydraes

Die SAWWV ken twee-jaarliks pryse toe aan persone wat tydens die kongres die beste lesings en plakkate aangebied het. Tydens die 2012 kongres het die onderstaande persone pryse ontvang wat geborg is deur onderskeidelik BASF, Warrenchem, EnviroScientific en Monsanto.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Gerhard Hofmann (Ere-President van die SAWWV), Cheusi Mutawila (Beste Studente Lesingwenner), Vink Lategan (Beste Lesingwenner) en Willem Botha (President SAWWV).

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour