Bookmark : https://www.sasev.org/news/sawwv-vereer-uitstaande-diens/?id=13&entryId=159
Skip to : [Content] [Navigation]

South African
Wine Lab Association:

14 Nov 2012 - SAWWV vereer uitstaande diens

By die onlangse Algemene Jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Wingerd en Wynkunde Vereniging (SAWWV), is mnre Jan Booysen en Dirk Bosman as erelede van die Vereniging vereer.  Beide het oor baie jare uitstaande diens aan die wingerd- en wynkunde industrie gelewer.

Op die foto verskyn v.l.n.r.: Willem Botha (toe nog Vise-President), Dirk Bosman, Roleen Carstens (voormalige President) en Jan Booysen

    SASEV Sponsors R5000 and more: