Bookmark : https://www.sasev.org/news/sawwv-vereer-diens-aan-die-vereniging-en-wingerd-en-wynbedryf/?id=13&entryId=162
Skip to : [Content] [Navigation]

South African
Wine Lab Association:

15 Nov 2012 - SAWWV vereer diens aan die Vereniging en Wingerd- en Wynbedryf

Mnr Hannes van Rensburg en dr André de Klerk is by die onlangse dinee van die 34ste Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkundevereniging met die SAWWV erepenning vereer vir baie jare se getroue diens.  Beide het vir jare op die SAWWV Raad gedien.

Alhoewel dr de Klerk reeds afgetree het, doen hy steeds navorsing op versoek van onderskeie bedrywe as 'n onafhanklike privaat konsultant.  Hy lewer nog 'n groot bydrae om die nuwe fitosanitêre siekte (Aster vergeling) te bekamp deur beheermetodes te ontwikkel teen blaarspringers wat die siekte oordra.

Hier ontvang dr de Klerk die Erepenning Sertifikaat van me Roleen Carstens (SAWWV).

    SASEV Sponsors R5000 and more: