37th RENAISSANCE YEAST SASEV CONGRESS | 37ste RENAISSANCE YEAST SAWWV KONGRES

GOUDINI SPA, RAWSONVILLE

25 – 27 AUGUST 2015

 

The South African Society for Enology and Viticulture (SASEV) presents its annual conference from 25 to 27 August 2015 at Goudini Spa. The conference this year will be presented in a workshop format and be focused on winemakers and grape producers. Please note that the conference will take place earlier this year as requested by the industry. This year we welcome the table and raisin grapes industry whose information day will be incorporated in the Congress on Tuesday the 25th August.  It is a privilege to thereby creating a technology transfer event for the viticulture, oenology, table and raisin grape industries.

Take notice that the Annual General Meeting of the SASEV will also be held during the event.

More information about the conference will be distributed shortly and will also be available on the SASEV website, www.sasev.org.

Please note the date in your diaries, an event not to be missed!!

Die Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkundevereniging (SAWWV) bied sy jaarlikse kongres vanaf 25 – 27 Augustus 2015 by die Goudini Spa aan. Die kongres sal vanjaar in werkswinkelformaat aangebied word en fokus op wynmakers en druiwe produsente.  Neem asseblief kennis dat die kongres hierdie jaar vroeër as gewoonlik plaasvind soos versoek deur die bedryf.  Hierdie jaar verwelkom ons die Tafel- en Droogdruif industrie wie se inligtingsdag vanjaar geïnkorporeer word by die kongres op Dinsdag die 25ste Augustus.  Dit is ‘n voorreg om sodoende `n tegnologie-oordrag geleentheid te skep vir die wingerd- en wynkunde, asook tafel- en droogdruiwe bedrywe.

Neem kennis dat die Algemene Jaarvergadering van die SAWWV ook tydens dié geleentheid gehou sal word.

Meer inligting oor die kongres sal eersdaags versprei word en sal ook op die SAWWV webwerf, www.sasev.org, beskikbaar wees.

Teken asseblief die datum in jul dagboeke aan, `n geleentheid wat nie gemis moet word nie!!

 

SASEV Sponsors R5000 and more:

South African Wine Lab Association:

SASEV is a member of SACNASP

SACNASP

Latest News:

SASEV Sponsors

The companies that has sponsored more than R20 000:

sati-logo
Winetech_Logo_WEB
Villa Tagline Logo Colour