Bookmark : https://www.sasev.org/conferences/jaarverslag-van-die-president-gelewer-tydens-die-algemene-jaarvergadering-op-26-august-2015/?id=7&entryId=225
Skip to : [Content] [Navigation]

South African
Wine Lab Association:

26 Aug 2015 - Jaarverslag van die President gelewer tydens die Algemene Jaarvergadering op 26 August 2015

Geagte Lede

Dit is vir my ’n voorreg om nog ’n jaar se aktiwiteite af te sluit met die Presidentverslag vir die tydperk Julie 2014 - Junie 2015.

P. Andrag
PRESIDENT: Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkunde Vereniging

SASEV Sponsors R5000 and more: