skip to Main Content
Sawwv Agm

SAWWV AGM – 5 Nov 2020

1.Konstituering en Verwelkoming 2.Verskonings 3.Notule van die vorige Algemene Jaarvergadering (4 Desember 2019) 4. Verkiesing van Raadslede 5. Presidentsverslag - beskikbaar www.sasev.org 6. Finansies 7. Algemeen Laai dokument af - SAWWV AGM(final)

Read More
2007 01222011kongres0008

SAWWV vereer uitstaande diens

By die onlangse Algemene Jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Wingerd en Wynkunde Vereniging (SAWWV), is mnre Jan Booysen en Dirk Bosman as erelede van die Vereniging vereer. Beide het oor baie jare uitstaande diens aan die wingerd- en wynkunde industrie gelewer.…

Read More
Img 0046

SAWWV ken Prestige Prys toe

Tydens die 2012 SAWWV kongres is beide die SAWWV prys vir voortreflike navorsing (gebaseer op die beste wetenskaplike artikel gepubliseer in die "South African Journal of Enology and Viticulture" (SAJEV) van die SAWWV), asook die Jong Navorsersprys (R5 000 kontant),…

Read More
2007 01222011kongres0017

SAWWV Beloon Beste Kongresbydraes

Die SAWWV ken twee-jaarliks pryse toe aan persone wat tydens die kongres die beste lesings en plakkate aangebied het. Tydens die 2012 kongres het die onderstaande persone pryse ontvang wat geborg is deur onderskeidelik BASF, Warrenchem, EnviroScientific en Monsanto. Op…

Read More
2007 01222011kongres0016

Kongreswenners en borge

V.l.n.r. verskyn Willem Botha (President SAWWV), Henri Warren (Warrenchem - borg), Gerhard Hofmann (Ere-President SAWWV), Phyllis Burger (Beste Plakkaat prys), Eduard Louw (BASF - borg) en Pat le Vieux (Beste Studente Plakkaat).

Read More
Back To Top